Hành chính văn phòng


     Giải pháp quản trị hành chính văn phòng của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý văn bản hồ sơ, báo cáo và tổng hợp số liệu phục vụ cho việc trao đổi, xử lý tài liệu văn bản và tổng hợp số liệu giữa các bộ phận của một đơn vị hay giữa các đơn vị với nhau.

     Sản phẩm VBHS, THSL cũng phục vụ cho việc sử lý các nghiệp vụ trong các cơ quan khác nhau tạo ra chu trình xử lý kín. Tất cả các loại văn bản, tài liệu, công việc của cán bộ tham gia xử lý công việc bên trong cũng như toàn bộ nghiệp vụ chức năng quản lý sẽ được quản lý chặt chẽ và khoa học trong giải pháp này. Các phương án triển khai Giải pháp: Có tất cả 03 phương án triển khai Giải pháp quản trị hành chính văn phòng của DTSoft.


 
  1. Phương án 1 là PA không có mạng: Giả thiết cơ quan chưa có mạng, mới chỉ có một số trạm làm việc tại một số Bộ phận. Riêng bộ phận tổng hợp đã có máy tính và được giao trách nhiệm tổng hợp tất cả các dữ liệu về tài liệu, văn bản, hồ sơ công việc. Hằng ngày các bộ phận khác chuyển dữ liệu về bộ phận tổng hợp hoặc trên giấy viết (Nếu bộ phận đó chưa có máy tính) hoặc trên USB (Nếu bộ phận đó đã có máy tính và trang thiết bị phần mềm) để trao đổi dữ liệu với nhau.

  2. Phương án 2 là PA có mạng LAN giữa các trạm trong đơn vị: Giả thiết các bộ phận trong đơn vị đều đã có máy tính và các máy đều nối mạng với nhau, có 01 máy chủ CSDL. Tham gia hệ thống bao gồm: Lãnh đạo đơn vị, TP hành chính văn phòng, bộ phận văn thư, bộ phận thư ký, bộ phận lưu trữ, phụ trách thông tin (CIO), nhiều phòng chuyên môn (CM), một số phòng nghiệp vụ (NV).

  3. Phương án 3 là PA có mạng Internet giữa các trạm trong đơn vị: Giả thiết các bộ phận trong mỗi đơn vị đều đã có máy tính và các máy đều nối mạng với nhau thông qua mạng Internet và có máy chủ CSDL. Tham gia mối hệ thống bao gồm: Lãnh đạo đơn vị, TP hành chính văn phòng, bộ phận văn thư, bộ phận thư ký, bộ phận lưu trữ, phụ trách thông tin (CIO), nhiều phòng chuyên môn (CM), một số phòng nghiệp vụ (NV). Dữ liệu hàng ngày sẽ được trao đổi thông quang mạng Internet và máy chủ CSDL.

 


Ý kiến khách hàng
Đơn vị chúng tôi đã sử dụng phần mềm Kế toán DTSoft từ năm 2006 và chúng tôi rất hài lòng với phần mềm này.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 473

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook