Kết quả tìm kiếm cho từ khóa tin hoc he thong
Tình huống tin học hệ thống | Vào lúc: 8/1/2011 12:00:00 AM
Cách khắc phục để tiến hành cài đặt lại phần mềm. 1. Cài lại hệ điều hành Windows 2. Cài lại Access 97 3. Tiến hành cài đặt lại phần mềm theo sự hướng dẫn của cán bộ Công ty DTSoft nếu bạn đã có đĩa cài phần mềm kế toán của công ty DTSoft .
Trung tâm hỗ trợ DTSoft | Vào lúc: 8/1/2011 12:00:00 AM
Khi bảo trì phần mềm, ngoài việc khắc phục các sự cố khách hàng đã thông báo cán bộ DTSoft cần xem xét một cách tổng thể hơn về phần mềm tại khách hàng. Chuẩn này sẽ đưa ra một cách tổng quan về những công việc cần tiến hành tại khách hàng khi xuống bảo trì.
Tình huống tin học Phần mềm DTSoft | Vào lúc: 8/30/2011 12:00:00 AM
Bạn có thể cài Access 97 từ bộ cài Access trong vùng Caditsys hoặc trong bộ cài Office 97. Tuy nhiên, với mỗi hệ điều hành và môi trường làm việc ta có các cách cài Access 97 khác nhau. - Đối với hệ điều hành Win 98, Win2000, Win XP chạy Office 97 ta tiến hành cài đặt Access 97 bình thường: Bạn có thể cài Access 97 từ bộ cài Access trong vùng Caditsys hoặc trong bộ cài Office 97.
Tình huống quy trình và nhập liệu | Vào lúc: 8/30/2011 12:00:00 AM
Cách hạch toán thanh lý TSCĐ còn giá trị sử dụng, thu được tiền thanh lý bằng tiền mặt, có nộp NSNN còn lại bổ xung nguồn của đơn vị để chi. Báo cáo kết quả HĐSN có thu (QĐ 999, TT 03).
Tình huống sổ sách và báo cáo | Vào lúc: 8/31/2011 12:00:00 AM
Nhập Số dư vào cả TK cấp I lẫn TK cấp II, dẫn đến Số dư gấp đôi trong sổ Cách tìm lỗi: kiểm tra lại số dư đầu năm của TK. Chưa vào “Nhập chi tiết số dư”, dẫn đến sổ kế toán chi tiết, báo cáo không thể hiện số dư. Cách tìm lỗi: kiểm tra lại “Nhập chi tiết số dư” số dư đầu năm của TK.
Tình huống phần mềm phi kế toán | Vào lúc: 8/31/2011 12:00:00 AM
Đầu kỳ KT định sẵn ra các khoản phải thu học sinh. Nhưng khi thực tế có một số HS không phải đóng hết các khoản đã định sẵn. Do vậy phải tìm đến từng HS đó để sửa phải thu/ Tạo thu HS lại/ Mất nhiều thời gian (PM QLHP).