Kết quả tìm kiếm cho từ khóa lien ket
Thông tin Logo DTSoft | Vào lúc: 8/22/2011 12:00:00 AM
Logo DTSoft là tài sản của DTSoft và được bảo vệ bởi pháp luật về quyền tác giả. Để sử dụng Logo DTSoft chỉ được cho phép theo các điều kiện cụ thể như sau: 1. Logo DTSoft chỉ có thể được sử dụng như liên kết trực tiếp đến trang chủ của DTSoft trang web www.dtsoftvn.com và trang web khác thuộc quyền sở hữu của DTSoft và không có mục đích khác.
Giới thiệu cổng thông tin Xã phường | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Sản phẩm cổng thông tin điện tử hành chính cấp Xã nhằm trang bị cho UBND các Xã một môi trường giao dịch giúp công dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đăng ký các thông tin và các thủ tục cần thiết về lĩnh vực hành chính công với các cơ quan hành chính.
Giới thiệu cổng thông tin Phòng tư pháp | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Xã hội ngày càng phát triển mạnh đi cùng với nó là những khó khăn bất cập trong công tác điều hành quản lý, bởi lẽ ngày càng có quá nhiều những thủ tục hành chính cần được giải quyết đã trở thành gánh nặng cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Giới thiệu cổng thông tin Phòng Giáo Dục | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Sản phẩm cổng thông tin điện tử phòng giáo dục nhằm trang bị cho các Phòng giáo dục các huyện một môi trường giao dịch giúp người dân, công chức ngành giáo dục, có thể tìm kiếm đăng ký các thông tin và các thủ tục cần thiết về lĩnh vực hành chính giáo dục với các cơ phòng giáo dục Quận, Huyện.
Giới thiệu cổng thông tin Bệnh viện | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Cuộc sống ngày càng phát triển đi cùng với nó là nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn đối với đại đa số người dân chúng ta, đó là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống hiện đại. Thế nhưng it ai biết rằng chính cuộc sống hiện đại đó lại luôn luôn tiềm ẩn những căn bệnh mà không phải trong mỗi chúng ta ai ai cũng biết.
Giới thiệu cổng thông tin Hành chính | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Sản phẩm Cổng thông tin điện tử Hành chính nhằm mục đích trang bị cho các UBND các cấp, các Sở Ban Ngành một môi trường giao dịch giúp công dân, doanh nghiệp, tổ chức có thể tìm kiếm, đăng ký các thông tin và các thủ tục cần thiết về lĩnh vực hành chính công với cơ quan hành chính.
Giới thiệu cổng thông tin Trường học | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Ngày nay cuộc sống hiện đại cùng với sự tiến bộ phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ khiến con người ta trở nên bận rộn hơn rất nhiều nhất là đối với các bậc làm cha mẹ. Họ không có nhiều thời gian để quản lý và giám sát chặt chẽ việc học tập của con em mình ở trường, các thông tin về tình hình học tập cũng như các hoạt động khác liên quan đến con em mình không được nhà trường cập nhật thông báo một cách nhanh nhất tới phụ huynh học sinh để có phương án giải quyết kịp thời.