Kết quả tìm kiếm cho từ khóa tai san
DTSoft - vinh danh sao khuê 2013 | Vào lúc: 4/22/2013 12:00:00 AM
Ngày 21 tháng 04 năm 2013, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm và lễ trao giải cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu Sao Khuê năm 2013 cho những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2013. Phần mềm quản lý tài sản của DTSoft vinh dự nhận giải thưởng sao khuê là phần mềm tiêu biểu nhất năm 2013.
Tập huấn phần mềm quản lý tài sản tại Huyện Kim Bảng | Vào lúc: 8/11/2013 12:00:00 AM
Ngày 31/10/2013 Phòng tài chính Huyện Kim Bảng đã phối hợp với Công ty phần mềm DTSoft tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tài sản cho 22 đơn vị sử dụng.
Thông tư 09/2012/TT-BTC của Bộ tài chính | Vào lúc: 12/11/2013 12:00:00 AM
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Huyện Đoan Hùng Triển khai phần mềm quản lý tài sản | Vào lúc: 5/21/2014 12:00:00 AM
Trong hai ngày 13, 14/5/2014, UBND huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Phát triển và Chuyển giao phần mềm DTSOFT tổ chức tập huấn cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản cho 28 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.