Giới thiệu cổng thông tin Phòng tư pháp

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

PHÒNG TƯ PHÁP Version 1.0

 

I. Giới thiệu

Xã hội ngày càng phát triển mạnh đi cùng với nó là những khó khăn bất cập trong công tác điều hành quản lý, bởi lẽ ngày càng có quá nhiều những thủ tục hành chính cần được giải quyết đã trở thành gánh nặng cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì vậy cải cách hành chính là một trong những vấn đề nóng và cấp bách trong công tác quản lý hành chính nói chung và trong lĩnh vực quản lý hành chính tư pháp nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa. Việc đưa và phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đến với công dân là một việc làm hàng đầu nằm trong chính sách phát triển của Đảng và nhà nước. Công dân cần được nắm bắt kịp thời các thông tin chính sách, các quy định của nhà nước. Thấu hiểu được những khó khăn này Tập thể lãnh đạo và cán bộ công ty phát triển và chuyển giao Phần mềm DTSoft  đã phát triển thành công Cổng thông tin điện tử Phòng tư pháp giành cho các phòng tư pháp cấp Huyện.

“Cổng thông tin điện tử phòng tư pháp” là cầu nối thông tin giữa các cơ quan chức năng tư pháp với công dân nhằm đáp ứng các nhu cầu, các thông tin thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với công dân.

A. CHỨC NĂNG

Cổng thông tin điện tử phong tư pháp là hệ thống thông tin hành chính tư pháp trực tuyến Mới nhất hiện nay cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ công tác quản lý và hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực tư pháp. Hệ thống Cổng thông tin được xây dựng trên nền tảng web dựa trên 3 sản phẩm của Microsoft:

+ Công nghệ .Net Framework một nền tảng lập trình tiên tiến của Microsoft. Hai thành phần chính được sử dụng là ngôn ngữ lập trình (programming language) C# và ngôn ngữ kịch bản (scripting language) ASP.NET.

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL. Kết nối truy cập nhanh chóng mà mạnh mẽ

+ Internet Information Service (IIS): ứng dụng máy chủ web được thiết kế với những tính năng tối ưu hỗ trợ cho .NET 2.0.

Với gói website Cổng thông tin điện tử phòng tư pháp, chúng ta có:

- Một website động, đầy đủ tính năng, bố cục hợp lý

- Cổng thông tin trên website dành riêng cho công dân và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp luôn cung cấp đầy đủ các tông tin về các thủ tục, các bước giả quyết các thủ tục hành chính tư pháp.

- Lượng user sử dụng trên hệ thống là vô hạn (hoàn toàn không thu phí theo từng license như các phần mềm thông thường khác).

- Hỗ trợ triển khai nhanh (trong vòng 1 tuần).

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho người sử dụng, quản trị hệ thống

- Hỗ trợ người sử dụng 24/7

- Được hỗ trợ cài đặt server (nếu nhà trường đầu tư riêng).

- Hướng dẫn đăng ký tên miền, thuê hosting,…

1. Cơ quan hành chính tư pháp cấp Huyện

-  Cung cấp đầy đủ các thông tin mới nhất về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả quyết của cấp huyện(Đăng ký cải chính, thủ tục tố cáo, thủ tục khiếu nại.v.v…)

-  Các thông tin về hoạt động của phòng tư pháp( Các sự kiện tại phòng sẽ diễn ra trong tuần, tháng, các lễ kỷ niệm.v.v…)

-   Các thông tin về các khoản chi phí cho các giải quyết thủ tục hành chính

-  Cập nhật các thông tin thủ tục hành chính

-   Đưa dữ liệu lên vùng trao đổi, hiển thị thông tin

-   Cổng thông tin tự động cập nhật dữ liệu hiển thị lên cổng thông tin

-   Xây dựng các hòm thư điện tử Nội bộ cấp cho các Lãnh đạo, trao đổi thông tin nội bộ, gửi các tài liệu cho lãnh đạo duyệt thông qua cổng thông tin phòng tư pháp.

2. Công dân, tổ chức doanh nghiệp

        Thông qua cổng thông tin điện tử phòng tư pháp công dân, tổ chức doanh nghiệp có thể thực hiện các công việc sau:

-         Đăng nhập cổng thông tin điện tử của phòng tư pháp

-        Xem các thông tin kết quả các bước giải quyết thủ tục hành chính

-        Tra cứu các thông tin, kết quả các bước giải quyết thủ tục hành chính

-        Gửi Email đến phòng tư pháp

-         Gửi các ý kiến đóng góp cho các bước giả quyết thủ tục hành chính

-         Đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính (Trực tuyến)

 B. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

1. MỤC TIÊU

- Quảng bá hình ảnh phòng tư pháp đến các tất cả người dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về hành chính tư pháp.

- Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập “một cửa”) của Phòng tư pháp về thông tin, dịch vụ

- Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử

 2. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

2.1. Quản trị hệ thống

- Quản trị người sử dụng: Cho phép tạo mới và cấp mật khẩu cho người sử dụng. Phân quyền truy cập và sử dụng thông tin khác nhau

- Cập nhật giới thiệu về đơn vị: Giới thiệu, quảng bá, hình ảnh tiêu biểu, thành tích của đơn vị. Giới thiệu sơ đồ, vị trí, tổng diện tích, phòng làm việc, phòng chuyên môn, phòng chức năng...

- Lịch công tác: Cập nhật đầy đủ lịch công tác của lãnh đạo

- Danh sách cán bộ: Cập nhật đầy đủ thông tin của cán bộ nhân viên trong đơn vị

- Hiệu chỉnh giao diện đồ hoạ: Cho phép người quản trị, người sử dụng tự xác định, điều chỉnh cách thức hiển thị kênh thông tin, nội dung thông tin và định dạng chi tiết đồ họa.

- Lưu trữ, khôi phục dữ liệu: Sao lưu dữ liệu định kỳ. Khôi phục lại khi có sự cố về mất thông tin.

 2.2. Quản trị các trang thông tin

- Trang  tin hoạt động các Ban : Gửi tin bài về các hoạt động của Phòng tư pháp và các Ban tư pháp (Các xã) (Cho phép soạn tin trực tiếp trên trình duyệt hoặc gửi file đính kèm). Duyệt tin, xoá, sửa trước khi đăng (Đối với người quản trị)

- Các biểu mẫu: Tạo lập các chủ đề. Đăng tất cả các biểu mẫu, tờ khai khi đã được người quản trị kiểm duyệt nội dung. Cho phép mọi công dân tải về.

2.3. Quản lý chuyên môn

- Các Tổ chuyên môn của Phòng tu pháp sẽ chỉ đạo các Ban (Xã) thông qua các hình thức trao đổi: Gửi nhận giấy mời, thông báo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Gửi, nhận báo cáo

 2.4. Hệ thống thư điện tử

 - Xây dựn hệ thống thư điện tử nội bộ cho đơn vị tư pháp (Trao đổi gửi nội dung thông tin tài liệu)

 2.5. Giao lưu, hỏi đáp và góp ý trực tuyến

Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa Phòng tư pháp, công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp…

2.6. Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí lựa chọn.

 2.7. An toàn và bảo mật thông tin

-  Hệ thống được đảm bảo an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức cơ sở dữ liệu.

- Có cơ chế theo dõi và giám sát, lưu vết tất cả các hoạt động cho mỗi kênh thông tin và toàn hệ thống

- Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý phải được lưu trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ

- Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với cổng trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin.

C, KHẢ NĂNG MỞ RỘNG KẾT NỐI

- Phần mềm có tính mở rộng kết nối cao

- Có thể kết nối thông tin với các trang thông tin khác

- Kết nối hiển thị dữ liệu kết quả tim kiếm với Phần mềm Quản lý hộ tịch của DTSoft.

- Có Modul kết nối với các Phần mềm khác

II. Sơ đồ trang bị giải pháp

         Cổng thông tin điện tử phòng tư pháp được cung cấp và trang bị cho các phòng tư pháp. Là cầu nối thông tin giữa Phòng tư pháp – Công dân – Cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Cung cấp đầy đử các danh mục thông tin cần thiết. Công dân, Cơ quan tổ chức doanh  nghiệp chỉ cần ngồi ở nhà truy cập vào cổng thông tin sẽ tìm kiếm được các thông tin cần thiết mà không cần phải trực tiếp đi tới phòng tư pháp. Các thông tin luôn được phòng tư pháp cập nhật một cách mới nhất.

Hình 1 -  Sơ đồ trang bị

1.  Quy trình vận hành :

               Thông qua cổng thông tin điện tử phòng tư pháp công dân, cơ quan tổ chức doanh nghiệp có thể khai thách tìm kiếm các thông tin cần thiết cho mình. Các tin tức về các thủ tục hành chính, tin về các chủ trường, chính sách, quy định pháp luật về lĩnh vực tư pháp.v.v…

- Các thông tin , các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được phòng tư pháp tổng hợp duyệt sau đó chuyển cho bộ phận quản trị website.

- Ban quản trị web site của phòng tư pháp sẽ luôn cập nhật và cung cấp các thông báo, các thông tin mới nhất trên website của phòng để công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có thể xem một cách nhanh nhất.

- Thông qua website Công dân có thể gửi Mail, các ý kiến đóng góp cho phòng tư pháp.

- Công dân có thể đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến cho mình..

2. Công nghệ thiết kế

- Sản phẩm được thiết kế trên nền tảng Dotnet Framework

- Cở sở dữ liệu SQL

- Ajax, Jquery…

- Dễ dàng nâng cấp thay đổi giao diện các phiên bản

- Khả năng tuy chỉnh cao

- Có thể thay đổi giao diện, Menu chương trình

- Thêm, bớt các Menu cần thiết

- Tương thích với hệ điều hành 2000, XP, 2003 trở lên

Chi tiết xem Demo tại: Đây

Mọi thông tin tư vấn về sản phẩm xin vui lòng liên hệ :

Phòng Ứng dụng Web công ty phát triển và chuyển giao phần mề DTSoft

Địa chỉ: 133 Kim Ngưu, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số ĐT:  0436893233

Bạch Quang Tuyền : Nhóm phát triển dự án Cổng thông tin điện tử phòng tư pháp

DĐ: 01232924124

Đăng bởi: BP. Phòng Ứng dụng Web - Ban quản trị website


Từ khóa: lien ket, nhanh,

Bài viết cùng tác giả:

Các bài viết cùng chủ đề:

Chưa có bài viết nào

Các bài viết mới đăng:

Ý kiến khách hàng
Tôi đánh giá rất cao về những nỗ lực phấn đấu của DTSoft trong suốt 19 năm qua. Công ty DTSoft là một trong những công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 427

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook