Quy định chung

 

Điều khoản Dịch vụ của DTSoft

Chào mừng đến với DTSoft!

1. Mối quan hệ của bạn với DTSoft

1.1 Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịcch vụ và trang web của DTSoft (được gọi chung là “Các dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi DTSoft theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu các điều khoản của một thỏa thuận luật pháp giữa bạn và DTSoft. Trụ sở chính Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft Miền Bắc:  49/203 Kim ngưu, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: 04.3821.3982. Email:vpdtsoft@dtsoftvn.com
Khu Vực TP Hồ Chí Minh: Trụ Sở; 9-C6, Khu phố3, P. Thanh Lộc, Q.12, TP Hồ Chí Minh Tel: 08. 3716.0978 Email: kvhcm@dtsoftvn.com
Đề nghị ghi rõ nguồn dtsoftvn.com khi phát hành lại nội dung từ website này.

. Văn bản này giải thích việc thỏa thuận đó được tạo nên như thế nào, và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận đó.

1.2 Mặt khác là trừ khi đã thỏa thuận bằng văn bản với DTSoft, thỏa thuận của bạn với DTSoft sẽ luôn bao gồm tối thiểu các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Chung”.

1.3 Sự thỏa thuận của bạn với DTSoft cũng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ Thông báo Pháp lý nào có thể áp dụng cho Các dịch vụ, bổ sung cho Các điều khoản Chung. Tất cả các điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Thêm”. Khi Các điều khoản Thêm áp dụng cho một Dịch vụ, những điều này sẽ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc là bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng  Dịch vụ đó.

1.4 Các điều khoản Chung, cùng với Các điều khoản Thêm, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa bạn và DTSoft liên quan đến việc bạn sử dụng Các dịch vụ. Quan trọng là bạn bỏ thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lý này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản”.

1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuận nào giữa cái mà Các điều khoản Thêm nói và cái mà Các điều khoản Chung nói, thì Các điều khoản Thêm có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dịch vụ đó.

2. Chấp nhận Các điều khoản

2.1 Để sử dụng Dịch vụ, bạn trước tiên phải đồng ý Các điều khoản. Bạn không được sử dụng Các dịch vụ nếu bạn không chấp nhận Các điều khoản.

2.2 Bạn có thể chấp nhận Các điều khoản bằng cách:

(A) nhấp chấp nhận hoặc đồng ý Các điều khoản, khi tùy chọn này được làm cho sẵn có với bạn bởi DTSoft trong giao diện người dùng của bất kỳ Dịch vụ nào; hoặc

(B) bằng cách thực tế sử dụng Các dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng DTSoft sẽ coi việc bạn sử dụng Các Dịch vụ là sự chấp nhận Các điều khoản từ thời điểm đó trở đi.

2.3 Bạn không được sử dụng Các dịch vụ và không được chấp nhận Các điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi pháp lư để hình thành một hợp đồng ràng buộc với DTSoft, hoặc (b) bạn là một người bò cấm nhận Các dịch vụ theo pháp luật nhà nước hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng Các dịch vụ.

2.4 Trước khi tiếp tục, bạn nên in ra hoặc lưu lại một bản sao sở tại Các điều khoản Chung để làm hồ sơ của bạn.

 

3. Việc cung cấp Các dịch vụ của DTSoft

3.1 DTSoft có các chi nhánh và liên kết trên khắp đất nước Việt Nam. Những chi nhánh này sẽ cung cấp Các dịch vụ cho bạn nhân danh bản thân DTSoft. Bạn công nhận và đồng ý rằng Các chi nhánh và Liên kết sẽ được trao quyền cung cấp Các dịch vụ cho bạn.

3.2 DTSoft đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Bạn công nhận và đồng ý rằng hình thái và bản chất của Các dịch vụ mà DTSoft cung cấp có thể thay đổi lúc này qua lúc quá mà không cần thông báo trước cho bạn.

3.3 Như là một phần của việc cải tiến liên tục này, bạn công nhận và đồng ý rằng DTSoft có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Các dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong Các dịch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của DTSoft, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Các dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho DTSoft khi nào bạn ngừng sử dụng Các dịch vụ.

3.4 Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu DTSoft vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của bạn, thì bạn có thể bỏ ngăn không cho truy cập Các dịch vụ, các chi tiết tài khoản của bạn hoặc bầt kỳ tập tin hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của bạn.

3.5 Bạn công nhận và đồng ý rằng dù DTSoft hiện không đặt ra một giới hạn trên cố định về số lượng chuyển giao bạn có thể gửi hoặc nhận thông qua Các dịch vụ hoặc về số lượng khoảng trống lưu trữ được sử dụng cho việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, nhưng các giới hạn trên cố định như vậy có thể được đặt ra bởi DTSoft bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của DTSoft.

4. Bảo mật Các mật khẩu và Tài khoản của bạn

4.1 Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của các mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập Các dịch vụ.

4.2 Do đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ độc nhất chịu trách nhiệm với DTSoft về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản của bạn.

4.3 Nếu bạn bỗng nhận thấy bất kỳ việc sử dụng không có ủy quyền nào mật khẩu của bạn hoặc tài khoản của bạn, bạn đồng ý thông báo cho DTSoft ngay lập tức tại Đây

5. Tính riêng tư và thông tin cá nhân của bạn

5.1 Để có thông tin về các quy trình bảo vệ dữ liệu của DTSoft, xin vui đọc chính sách tính riêng tư của DTSoft  tại trang đăng ký thành viên của DTSoft . Chính sách này giải thích việc DTSoft xử lư thông tin cá nhân của bạn , và bảo vệ tính riêng tư của bạn như thế nào, khi bạn sử dụng Các dịch vu.

5.2 Bạn đồng ý việc sử dụng dữ liệu của bạn đúng theo các chính sách tính riêng tư của DTSoft.

6. Nội dung trong Các dịch vụ

6.1 Bạn hiểu rằng tất cả thông tin (như là các tập tin dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, âm nhạc, tập tin audio hoặc các âm thanh, tấm ảnh, video các hoặc các hình ảnh khác) mà bạn có thể truy cập được như là một phần của, hoặc thông qua việc bạn sử dụng Các dịch vụ đều là trách nhiệm độc nhất của người mà ban đầu tạo ra nội dung như vậy. Tất cả thông tin như vậy được nhắc đến bên dưới là “Nội dung”.

6.2 Bạn nên nhận thức rằng Nội dung được trình bày cho bạn như là một phần của Các dịch vụ, bao gồm không giới hạn các quảng cáo trong Các dịch vụ và Nội dung có tài trợ bên trong Các dịch vụ, có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ mà được sở hữu bởi các nhà tài trợ hoặc các khách hàng quảng cáo cung cấp Nội dung đó cho DTSoft (hoặc bởi những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Bạn không được chỉnh sửa, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Nội dung này (hoặc toàn bộ hoặc một phần) trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn được làm vậy bởi DTSoft hoặc các chủ nhân của Nội dung đó, trong một thỏa thuận riêng biệt.

6.3 DTSoft bảo lưu quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, đặt cờ, lọc, chỉnh sửa, từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi bất kỳ Dịch vụ nào. Đối với một vài Dịch vụ, DTSoft có thể cung cấp các công cụ để lọc ra nội dung rõ ràng.

7. Các quyền sở hữu

7.1 Bạn công nhận và đồng ý rằng DTSoft (hoặc những người cấp phép của DTSoft) sở hữu tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích pháp lý trong và đối với Các dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hửu trí tuệ nào tồn tại bên trong Các dịch vụ (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Bạn công nhận thêm rằng Các dịch vụ có thể chứa thông tin được chỉ rõ là bí mật bởi DTSoft và rằng bạn sẽ không làm tiết lộ thông tin như vậy mà không có sự ưng thuận trước bằng văn bản của DTSoft.

7.2 Mặt khác là trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với DTSoft, không có điều gì trong Các điều khoản cho bạn quyền sử dụng bất kỳ các tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền, và các đặc điểm nhãn hàng đặc trưng nào khác của DTSoft.

7.3 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu thương mại) mà có thể gắn với hoặc được chứa bên trong Các dịch vụ.

7.4 Trừ khi bạn được ủy quyền tuyệt đối để làm thế bằng văn bản bởi DTSoft, thì bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng Các dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trương của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có khả năng hoặc cố ý tạo ra sự nhầm lẫn về chủ nhân hoặc người dùng được ủy quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

8. Các cập nhật phần mềm

 Phầnmềm mà bạn sử dụng thỉnh thoảng có thể tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật từ DTSoft. Những cập nhật này được thiết kể để cải thiện, tăng cường và phát triển thêm Các dịch vụ và có thể dưới dạng các sửa lỗi, các chức năng tăng cường, các module phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ư nhận những cập nhật như vậy (và cho phép DTSoft cung cấp những cái này cho bạn) như là một phần của việc bạn sử dụng Các dịch vụ.

9. Kết thúc mối quan hệ của bạn với DTSoft

9.1 Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bỏ chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc bởi DTSoft như được trình bày bên dưới.

9.2 Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của bạn với DTSoft, bạn có thể làm thế bằng cách thông báo cho DTSoft bất cứ lúc nào và  đóng các tài khoản của bạn đối với tất cà Các dịch vụ mà bạn sử dụng, khi DTSoft đã làm cho tùy chọn này sẵn có cho bạn. Thông báo của bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của DTSoft mà được công bố ở đầu Các điều khoản này.

9.3 DTSoft có thể, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với bạn nếu:

(A) Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Các điều khoản (hoặc đã hành động với thái độ mà cho thấy rõ ràng rằng bạn không nhằm, hoặc không thể tuân thủ với các điều khoản của Các điều khoản); hoặc

(B) DTSoft được đ̣i hỏi làm thế bởi pháp luật (ví dụ như khi một điều khoản của Các dịch vụ dành cho bạn thì, hoặc trở nên, không hợp pháp); hoặc

(C) Đối tác mà thông qua đó DTSoft đã cung cấp Các dịch vụ cho bạn đã chấm dứt mối quan hệ của mình với DTSoft hoặc ngừng cung cấp Các dịch vụ cho bạn; hoặc

(D) DTSoft sẽ chuyển tiếp sang không còn cung cấp Các dịch vụ nữa cho người dùng ở quốc gia mà bạn cư trú hoặc nơi mà bạn sử dụng dịch vụ; hoặc

(E) điều khoản của Các dịch vụ dành cho bạn bởi DTSoft thì  theo quan điểm của DTSoft, không còn có thành tựu thương mại được nữa.

9.4 Không điều gì trong Phần này sẽ ảnh hưởng các quyền của DTSoft liên quan đến điều khoản của Các dịch vụ.

9.5 Khi Các điều khoản này đi đến chấm dứt, tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và DTSoft đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc Các điều khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bỏ ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các điều khoản của đoạn 20.7 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy vô hạn định.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM DTSOFT

Đăng bởi: BP. Phòng Ứng dụng Web - Ban quản trị website


Từ khóa: dieu khoan dich vu,

Bài viết cùng tác giả:

Các bài viết cùng chủ đề:

Các bài viết mới đăng:

Ý kiến khách hàng
Phần mềm QLTS giúp cho đơn vị có thể khai thác được tối đa giá trị tài sản, từ đó có thể giảm thất thoát tài sản trong đơn vị. Ngoài ra, phần mềm quản lý tài sản còn giúp quản lý quản lý các thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học,…
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 534

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook