Nguồn lực và nghiệp vụ nghành

Nguồn lực và nghiệp vụ nghành Giải pháp Tài chính kế toán của DTSoft nhằm mục đích tạo điều kiện cho đơn vị quản lý tài chính kế toán trong các tình huống nhiều cán bộ, nhiều đơn vị cùng tham gia quản lý tài chính kế toán.

Hành chính văn phòng

Hành chính văn phòngGiải pháp quản trị hành chính văn phòng của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý văn bản hồ sơ, báo cáo và tổng hợp số liệu phục vụ cho việc trao đổi, xử lý văn bản và tổng hợp số liệu.

Nghiệp vụ trường học

Nghiệp vụ trường học Các dữ liệu này tạo nên một bức tranh tổng thể về hoạt động thu chi, mượn trả sách,điểm của học sinh và điều hành của lãnh đạo nhà trường. Tài liệu này sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các sản phẩm và phương án triển khai của giải pháp nhiệp vụ trường học.

Quan hệ khách hàng

Giải pháp quan hệ khách hàngGiải pháp quan hệ khách hàng của DTSoft nhằm mục đích quản lý các quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp. 

Nghiệp vụ bệnh viện

Nghiệp vụ bệnh viện Giải pháp nghiệp vụ bệnh viện của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý các dữ liệu bệnh nhân trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của họ trong bệnh viện.

Quản trị nguồn lực

Giải pháp nguồn lực Giải pháp nguồn lực của DTSoft nhằm mục đích quản lý và hoạch định nguồn lực của một đơn vị (doanh nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện).

Tài chính kế toán

Giải pháp tài chính kế toán Giải pháp Tài chính kế toán của DTSoft nhằm mục đích tạo điều kiện cho đơn vị quản lý tài chính kế toán trong các tình huống nhiều cán bộ, nhiều đơn vị cùng tham gia quản lý tài chính kế toán.

Thủ tục hành chính

Giải pháp hành chínhGiải pháp hành chính công của DTSoft nhằm mục đích quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính công cho công dân và các doanh nghiệp.

Ý kiến khách hàng
Như chúng ta đã biết Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế; Công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị Hành chính sự nghiệp( HCSN). Kế toán giúp ta đảm bảo được quyền lợi của người lao động và hạch toán được các khoản thu chi của từng đơn vị. Thể hiện hoạt động và sự phát triển của đơn vị đó.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 173

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook