Điều kiện pháp lý

Trang web này bao gồm các thông tin được bảo vệ của pháp luật về quyền tác giả và tài liệu tham khảo cho các vật liệu, thiết bị và thông tin cá nhân thuộc các công ty khác, mà chỉ có thể được sử dụng với sự chấp thuận của tất cả các bên liên quan thể hiện.

Thông tin Logo DTSoft

Logo DTSoft là tài sản của DTSoft và được bảo vệ bởi pháp luật về quyền tác giả. Để sử dụng Logo DTSoft chỉ được cho phép theo các điều kiện cụ thể như sau: 1. Logo DTSoft chỉ có thể được sử dụng như liên kết trực tiếp đến trang chủ của DTSoft trang web www.dtsoftvn.com và trang web khác thuộc quyền sở hữu của DTSoft và không có mục đích khác.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.dtsoftvn.com.

Quy định chung

Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịcch vụ và trang web của DTSoft (được gọi chung là “Các dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi DTSoft theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu các điều khoản của một thỏa thuận luật pháp giữa bạn và DTSoft

Các bài viết đã đăng:

Ý kiến khách hàng
Tôi đánh giá rất cao về những nỗ lực phấn đấu của DTSoft trong suốt 19 năm qua. Công ty DTSoft là một trong những công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 218

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook