• Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm hỗ trợ DTSoft

Khi bảo trì phần mềm, ngoài việc khắc phục các sự cố khách hàng đã thông báo cán bộ DTSoft cần xem xét một cách tổng thể hơn về phần mềm tại khách hàng. Chuẩn này sẽ đưa ra một cách tổng quan về những công việc cần tiến hành tại khách hàng khi xuống bảo trì.

  • Các tình huống kỹ thuật bảo trì

Tình huống phần mềm phi kế toán

Đầu kỳ KT định sẵn ra các khoản phải thu học sinh. Nhưng khi thực tế có một số HS không phải đóng hết các khoản đã định sẵn. Do vậy phải tìm đến từng HS đó để sửa phải thu/ Tạo thu HS lại/ Mất nhiều thời gian (PM QLHP).

Ý kiến khách hàng
Đến với DTSOFT ở cái tuổi 52, tôi như được hồi xuân trở lại, bàn tay đã mỏi mệt vì ghi chép gần 30 năm qua nay đã được giải phóng. Các bạn DTSOFT nhiệt huyết, sức trẻ và chuyên nghiệp
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 231

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook