Nghiệp vụ bệnh viện

 Giải pháp nghiệp vụ bệnh viện của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý các dữ liệu bệnh nhân trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của họ trong bệnh viện.

Ý kiến khách hàng
Tôi đánh giá rất cao về những nỗ lực phấn đấu của DTSoft trong suốt 19 năm qua. Công ty DTSoft là một trong những công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 290

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook