Nghiệp vụ bệnh viện

 Giải pháp nghiệp vụ bệnh viện của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý các dữ liệu bệnh nhân trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của họ trong bệnh viện.

Ý kiến khách hàng
Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo của những người điều hành của Công ty DTSoft và tính hiệu quả của phần mềm đối với công tác kế toán tại đơn vị Hành chính sự nghiệp...
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 1313

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook