Giải pháp tài chính kế toán


 Giải pháp Tài chính kế toán của DTSoft nhằm mục đích tạo điều kiện cho đơn vị quản lý tài chính kế toán trong các tình huống nhiều cán bộ, nhiều đơn vị cùng tham gia quản lý tài chính kế toán.

Các giải pháp chi tiết và chức năng

 
  • Đơn vị có nhiều cán bộ làm kế toán, mỗi cán bộ làm một mảng kế toán của cùng một chế độ kế toán (Ví dụ: Kế toán công nợ, kế toán ngân sách, kế toán chi phí và tiền lương, ...)
  • Đơn vị có nhiều bộ phận có cán bộ kế toán riêng, phải làm đầy đủ cùng một chế độ kế toán cho từng bộ phận đó, nhưng đơn vị cần tổng hợp kế toán của tất cả các bộ phận để làm báo cáo với đơn vị cấp trên hoặc cơ quan thuế bên ngoài.
  • Đơn vị có nhiều đơn vị cấp dưới và phải thường xuyên quản lý tài chính các đơn vị cấp dưới qua các báo cáo và phân tích tổng hợp.
  • Đơn vị có nhiều đơn vị cấp dưới và cần theo dõi quản lý tất cả các chi tiết kế toán của các đơn vị cấp dưới.
  • Đơn vị phải thực hiện nhiều chế độ kế toán khác nhau (VD: Hành chính, Chủ đầu tư, Doanh nghiệp v.v.) theo nhiều hoạt động của đơn vị, nhưng phải tổng hợp về tình hình tài chính của tất cả các hoạt động của đơn vị

 

Đặc tính kỹ thuật 

- Các sản phẩm giải pháp sử dụng:

      + Các sản phẩm kế toán của DTSoft như KTHC, KTXP, KTDN, KTCD, ....

      + Các sản phẩm báo cáo và tổng hợp tài chính như BCKH, CPVX, THNX, ....

- Giải pháp cụ thể vận hành trên từng trạm làm việc hay trên mạng

- Triển khai từng bước theo từng giai đoạn khác nhau, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

 

Khả năng vận hành và dịch vụ hỗ trợ

 
  • Thời gian từ khảo sát đến cài đặt nhanh
  • Sử dụng dễ dàng, hệ thống dễ vận hành, khai thác
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tại địa chỉ khách hàng đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì.
  • Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.


Ý kiến khách hàng
Các bạn DTSOFT nhiệt huyết, nhiệt tình, sức trẻ và rất chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng DTSOFT vì DTSOFT đã giúp tôi hoàn thành tốt công việc kế toán.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 839

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook