Nghiệp vụ trường học


Giới thiệu giải pháp nghiệp vụ trường học – DTSoft.

Giải pháp nghiệp vụ trường học DTSoft bap gồm những phần mềm quản lý toàn bộ quá trình học tập của học sinh như quản lý học phí (QLHP), quản lý mượn trả sách (QLTV), quản lý điểm của học sinh (QLHS). Các dữ liệu này tạo nên một bức tranh tổng thể về hoạt động thu chi, mượn trả sách,điểm của học sinh và điều hành của lãnh đạo nhà trường. Tài liệu này sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các sản phẩm và phương án triển khai của giải pháp nhiệp vụ trường học. 

Các phương án triển khai: Có 2 phương án triển khai giải pháp nghiệp vụ trường học của DTSoft.

Phương án 1 (Phương án không có mạng): Giải pháp nghiệp vụ trường họccủa DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý dữ liệu học sinh, học phí, điểm, mượn trả sách trong toàn bộ quá trình học trong nhà trường. Tài liệu này giới thiệu sơ đồ chức năng, nguyên tắc vận hành khi giải giải pháp này chạy trên từng bộ phận quản lý của học sinh. Giải pháp thích hợp cho các đơn vị Nhà trẻ có ít bộ phận (ví dụ như trường Mầm non, các trường Mẫu giáo) hay các trường có nhiều bộ phận nhưng chưa nối mạng giữa các bộ phận với nhau.


Phương án 2 (Phương án có mạng): Giải pháp nghiệp vụ trường học của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý dữ liệu học sinh, học phí, điểm mượn trả sách trong toàn bộ quá trình học tập của học sinh trong nhà trường. Giải pháp này thích hợp cho các trường học có nhiều phòng, bộ phận khác nhau đã nối mạng.

 

Khả năng vận hành và dịch vụ hỗ trợ

 
  • Thời gian từ khảo sát đến cài đặt nhanh
  • Sử dụng dễ dàng, hệ thống dễ vận hành, khai thác
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tại địa chỉ khách hàng đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì.
  • Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.

 


Ý kiến khách hàng
Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo của những người điều hành của Công ty DTSoft và tính hiệu quả của phần mềm đối với công tác kế toán tại đơn vị Hành chính sự nghiệp...
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 377

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook