Nghiệp vụ bệnh viện


 Giải pháp nghiệp vụ bệnh viện của DTSoft bao gồm các phần mềm quản lý các dữ liệu bệnh nhân trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của họ trong bệnh viện, các dữ liệu này tạo nên một bức tranh tổng thể về hoạt động khám chữa bệnh phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của lãnh đạo bệnh viện.

Có 03 phương án triển khai giải pháp nghiệp vụ bệnh viện DTSoft như sau: 

Phương án 1 triển khai tại các bệnh viện không có mạng: trường hợp này các bộ phận làm thủ công hay trang bị phần mềm làm việc nhiều trạm làm việc đơn lẻ, các chứng từ khám chữa bệnh và các dữ liệu từ các trạm lẻ sẽ được truyền qua USB được tập hợp về 1 máy để tổng hợp tình hình hoạt động của toàn bộ bệnh viện.
Phương án 2 triển khai đối với các bệnh viện có mạng nhưng thu viện phí tập trung. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh được quản lý tập trung. Bệnh nhân khám chữa bệnh ở bộ phận nào được nhập chi phí tại bệnh viện đó rồi truyền về máy chủ. BP viện phí sử dụng dữ liệu chi phí trên máy chủ để thanh toán và thu viện phí tập trung.
Phương án 3 là phương án có mạng nhưng thu viện phí phân tán: bệnh nhân đển khám chữa bệnh sau khi đăng ký được chuyển về các bộ phận khám chữa bệnh, và thu viện phí tại các bộ phận đó, dữ liệu sau đó được chuyển về tập trung tại máy chủ để tổng hợp.

 


Ý kiến khách hàng
Các bạn DTSOFT nhiệt huyết, nhiệt tình, sức trẻ và rất chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng DTSOFT vì DTSOFT đã giúp tôi hoàn thành tốt công việc kế toán.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 422

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook