Kết quả tìm kiếm cho từ khóa to cao
4 năm các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 1 triệu lượt người đến khiếu nại, tố cáo. | Vào lúc: 10/10/2012 12:00:00 AM
Đây là con số cụ thể được Thanh tra Chính phủ thống kê trong báo cáo về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2008 đến năm 2011 tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra ngày 2/5/2012.
Tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu tố (QLKT) | Vào lúc: 11/1/2013 12:00:00 AM
Ngày 26/10/2013 Thanh tra thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với Công ty phần mềm DTSoft tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu tố cho 23 đơn vị sử dụng.
Tập huấn phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo tại huyện Điện Biên | Vào lúc: 3/20/2014 12:00:00 AM
Trong 2 ngày 24/02/2014 & 25/02/2014 tại Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên, từ Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm - DTSoft phối hợp cùng thanh tra Huyện tổ chức tập huấn đào tạo và chuyển giao phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại tố cáo – QLKT cho 25 đơn vị của huyện.
Tập huấn phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo tại huyện Bắc Quang | Vào lúc: 3/31/2014 12:00:00 AM
Trong 2 ngày 21/03/2014 & 22/03/2014 tại Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại tố cáo – QLKT của Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft.
Phần mềm DTSoft được vinh danh sao khuê 2014 | Vào lúc: 4/29/2014 12:00:00 AM
. Phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công ty DTSoft vinh dự nhận giải thưởng sao khuê là phần mềm tiêu biểu trong nhóm phần mềm và giải pháp cho chính phủ điện tử 2014.