Kết quả tìm kiếm cho từ khóa khiếu
Những tính năng mới trong phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo | Vào lúc: 1/10/2012 12:00:00 AM
Từ ngày 30/12/2011 phòng Phần mềm quản lý đã xây dựng thành công sản phẩm Quản lý khiếu nại, tố cáo nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Sản phẩm này được xây dựng dựa trên Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011và Nghị định 136/2006/NĐ-CP.
Chuyển giao phần mềm Quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu tố (QLKT) cho Thanh tra các Sở/Ban ngành, Thành Phố và các Huyện của Tỉnh Tuyên Quang. | Vào lúc: 7/4/2012 12:00:00 AM
Ngày 21/06/2012 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, Công ty phần mềm DTSoft phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức thành công khóa tập huấn phần mềm QLKT cho Thanh Tra các Sở/Ban ngành, Thành Phố và các Huyện trong tỉnh.
4 năm các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 1 triệu lượt người đến khiếu nại, tố cáo. | Vào lúc: 10/10/2012 12:00:00 AM
Đây là con số cụ thể được Thanh tra Chính phủ thống kê trong báo cáo về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2008 đến năm 2011 tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra ngày 2/5/2012.
Công ty chính thức ra mắt bộ sản phẩm trên "công nghệ điện toán đám mây" | Vào lúc: 11/18/2013 12:00:00 AM
Sáng ngày 26/10/2013, Công ty phần mềm DTSoft chính thức ra mắt bộ phần mềm gồm Quản lý hộ tịch(QLHT), Quản lý tài sản(QLTS), Quản lý khiếu tố(QLKT), Hành chính một cửa(HCMC) và Quản lý văn bản điều hành(VBHS) chạy trên “công nghệ điện toán đám mây.”
Tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu tố (QLKT) | Vào lúc: 11/1/2013 12:00:00 AM
Ngày 26/10/2013 Thanh tra thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với Công ty phần mềm DTSoft tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu tố cho 23 đơn vị sử dụng.
Tập huấn phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo tại huyện Điện Biên | Vào lúc: 3/20/2014 12:00:00 AM
Trong 2 ngày 24/02/2014 & 25/02/2014 tại Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên, từ Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm - DTSoft phối hợp cùng thanh tra Huyện tổ chức tập huấn đào tạo và chuyển giao phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại tố cáo – QLKT cho 25 đơn vị của huyện.
Tập huấn phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo tại huyện Bắc Quang | Vào lúc: 3/31/2014 12:00:00 AM
Trong 2 ngày 21/03/2014 & 22/03/2014 tại Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại tố cáo – QLKT của Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft.
Phần mềm DTSoft được vinh danh sao khuê 2014 | Vào lúc: 4/29/2014 12:00:00 AM
. Phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công ty DTSoft vinh dự nhận giải thưởng sao khuê là phần mềm tiêu biểu trong nhóm phần mềm và giải pháp cho chính phủ điện tử 2014.
Tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại tố cáo tại huyện Kỳ Sơn | Vào lúc: 12/15/2014 12:00:00 AM
Trong 2 ngày 20/11/2014 & 21/ 11/2014 tại huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Hòa Bình, Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm - DTSoft đã phối hợp cùng UBND huyện tổ chức tập huấn đào tạo và chuyển giao Phần Mềm Quản Lý Khiếu Tố cho các đơn vị trên địa bàn huyện.