Kết quả tìm kiếm cho từ khóa don thu
4 năm các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 1 triệu lượt người đến khiếu nại, tố cáo. | Vào lúc: 10/10/2012 12:00:00 AM
Đây là con số cụ thể được Thanh tra Chính phủ thống kê trong báo cáo về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2008 đến năm 2011 tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra ngày 2/5/2012.