Nhóm phần mềm y tế

Phần mềm không những cung cấp thông tin về bệnh nhân, mà còn cung cấp các danh mục viện phí, khoa phòng, dân tộc và địa danh cho các quản lý khác của bệnh viện như Quản lý viện phí, Quản lý dược, Quản lý bệnh án.

Quản lý dược và vật tư y tế đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động của bệnh viện. Với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng thuốc của người bệnh và người sử dụng thuốc một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Phần mềm Quản lý bệnh án dùng để Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp toàn bộ quá trình Khám bệnh, Điều trị, Kỹ thuật và Tổng kết bệnh án đối với từng bệnh nhân từ lúc bắt đầu khám chữa bệnh tại viện đến lúc kết thúc khám chữa bệnh.

Phần mềm Thống kê bệnh viện dùng để tạo báo cáo, tổng hợp và phân tích số liệu báo cáo thống kê phục vụ cho quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp.

Phần mềm Quản lý dược dùng để Quản lý nhập, xuất, bán, sử dụng, hư hao, kiểm kê dược, vật tư y tế phục vụ các bệnh viện và các trung tâm y tế.

Giải pháp bệnh viện - phân hệ khám chữa bệnh

Phần mềm Quản lý viện phí dùng để Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp toàn bộ thu chi viện phí đối với từng bệnh nhân từ lúc vào viện (hoặc khám ngoại trú) đến lúc ra viện và thu chi viện phí của cơ sở khám chữa bệnh.

Ý kiến khách hàng
Phần mềm QLTS giúp cho đơn vị có thể khai thác được tối đa giá trị tài sản, từ đó có thể giảm thất thoát tài sản trong đơn vị. Ngoài ra, phần mềm quản lý tài sản còn giúp quản lý quản lý các thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học,…
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 102

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook