Nhóm kế toán nhà nước

Phần mềm Tổng hợp ngân sách THNX dùng để quản lý, Tổng hợp, trao đổi các báo cáo ngân sách xã đáp ứng được các chế độ báo cáo kế toán theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày

Phần mềm Quản lý trợ cấp dùng để quản lý Chi trả Trợ cấp Bảo trợ xã hội và Trợ cấp Người có công. Đây là phần mềm ưu việt nhất hiện nay.

Phần mềm kế toán KTHC dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp đáp ứng được đầy đủ và phù hợp với các chế độ kế toán, chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính của Bộ Tài Chính quy định

Phần mềm kế toán thi hành án dùng để quản lý kế toán cho các cơ quan thi hành án đáp ứng được các chế độ kế toán theo Quyết định số 572/2004/QĐ-BTC ngày 25/10/2004 của Bộ Tư pháp.

Phần mềm KTXP giúp đơn vị quản lý tài chính dễ dàng, đáp ứng đầy đủ các chế độ kế toán của Nhà nước. Với giao diện đơn giản, thao tác nhanh, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cao cho khách hàng.

Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp (gọi tắt là HCSN.Net2018) dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp đáp ứng được các Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Phần mềm Tổng hợp báo cáo kế toán (dự toán, cấp phát và quyết toán) CPVX dùng cho các phòng tài chính các ngành, các huyện nhằm quản lý và tổng hợp dự toán, cấp phát, quyết toán,

Phần mềm Báo cáo tài chính kế toán BCKH dùng để quản lý, gửi báo cáo, tổng hợp các báo cáo tài chính đáp ứng được các chế độ báo cáo tài chính theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

Ý kiến khách hàng
Như chúng ta đã biết Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế; Công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị Hành chính sự nghiệp( HCSN). Kế toán giúp ta đảm bảo được quyền lợi của người lao động và hạch toán được các khoản thu chi của từng đơn vị. Thể hiện hoạt động và sự phát triển của đơn vị đó.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 106

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook