• Huyện Vĩnh Tường triển khai p..
  4/16/2014 12:00:00 AM
  Trong hai ngày 10, 11/4/2014, UBND huyện Vĩnh Tường phối hợp với Công ty Phát triển và Chuyển giao phần mền DTSOFT tổ chức t...
 • Ứng dụng công nghệ thông tin ..
  4/15/2014 12:00:00 AM
  . Sau khi thử nghiệm phần mềm, phòng Tư pháp đã lấy phiếu đánh giá, nhận xét của các địa phương. Cơ bản số đông ủng hộ Dtsof...
 • Tập huấn phần mềm quản lý khi..
  3/31/2014 12:00:00 AM
  Trong 2 ngày 21/03/2014 & 22/03/2014 tại Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tiếp dân và đơn t...